$left
$middle

Publicerad 2021-10-15 13:23

Senast uppdaterad 2021-10-15 16:31

Carlsgatan

Carlsgatan kommer att stängas av för fordonstrafik under en längre period. Det har med utbyggnaden av Nyhamnen att göra och ett flertal arbeten ska utföras.

Bild visar arbetsområdet samt omledning av trafik på Carlsgatan.

Etapp 1. Klicka på bilden för att förstora den.

Bild visar arbetsområdet samt omledning av trafik på Carlsgatan.

Etapp 2. Klicka på bilden för att förstora den.

Det första som görs är ett VA-arbete där entreprenören ska lägga om dag och spillvatten ledningar i Carlsgatan. I samband med utbyggnaden av Nyhamnen har Jörgen Kocksgatan byggts om och det är här trafiken kommer att köra istället för på Carlsgatan.

Etapp 1

Carlsgatan stängs av på Lördag 16/10 kl 15:00 och VA-arbetet beräknas vara klart tisdag 7/12 kl 15:00. (Bild 1)

Etapp 2

När VA-arbetet är klart fortsätter Carlsgatan vara avstängd mellan Navigationsgatan och Donaugatan. Denna avstängning beräknas vara fram tills 2025-12-31. (Bild 2)