Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

Hjälp till personer som blir utsatta för människohandel

Om du är utsatt eller träffar någon som blir utsatt för människohandel kan du kontakta regionskoordinatorerna på Evonhuset.

Vi ger stöd till alla som blir utsatta för människohandel, oavsett ålder eller vilken typ av människohandel det rör sig om. Både privatpersoner och yrkesverksamma kan kontakta oss.

För den utsattas skull önskar vi bli kontaktade i ett tidigt skede.

Telefon: 020-35 40 40
Telefontider: Måndag–fredag kl. 8.00–16.00

E-post: evonhuset@malmo.se

Vid livshotade situation – ring 112.

Contact us
We give support and help to people who are victims of human trafficking.

If you don’t speak Swedish, we will give you help from an inteprator.

Telephone: +46 (0)20-35 40 40
Opening hours: Monday–Friday 8.00 am–4.00 pm

Email: evonhuset@malmo.se

Call 112 if you are in serious danger.

Regionkoordinatorernas uppdrag är att informera brottsutsatta om deras rättigheter samt samordna hjälpinsatser med exempelvis socialtjänsten, Migrationsverket, polis, sjukvården och boenden. Regionkoordinatorerna
kan även, tillsammans med internationella aktörer, verka för att hjälpa till ett tryggt återvändande.

Manualer och checklistor till yrkesverksamma

Ett samarbete mellan Malmö stad och Jämställdhetsmyndigheten

Regionkoordinatorer uppdrag mot människohandel grundar sig i ett samarbete mellan Malmö stad och Jämställdhetsmyndigheten. Regionkoordinatorernas uppdrag innefattar människohandel, oavsett ålder, för alla ändamål och omfattar region Syd: Skåne, Blekinge, Kronobergs län och Kalmar län.

Läs mer

sv