Grundskola

Sofielundsskolan är en F-9 skola med fritidshem. Lagstadiet består av nio klasser, mellanstadiet av nio klasser och högstadiet av sex klasser. Skolan har även två förberedelseklasser för nyanlända elever.

Skolan har som mål att:

  • alla elever når full måluppfyllelse
  • alla elever ska må bra och trivas på skolan
  • all undervisning inkluderar arbete med språkutveckling

Skolan arbetar efter läroplanen Lgr 11. Verksamheten leds av en rektor och tre biträdande rektorer.

Senast ändrad: