$left
$middle

Grundskola

Sofielundsskolan är en F-9 skola med fritidshem. Lågstadiet består av nio klasser, mellanstadiet av åtta klasser och högstadiet av åtta klasser. Skolan har även förberedelseklass för nyanlända elever.

Skolan har som mål att:

  • alla elever når full måluppfyllelse
  • alla elever ska må bra och trivas på skolan
  • all undervisning inkluderar arbete med språkutveckling

Skolan arbetar efter läroplanen Lgr 22. Verksamheten leds av en rektor och fyra biträdande rektorer.