$left
$middle

För elever och vårdnadshavare

Här hittar du information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Schema, frånvaro och viktiga datum

Se skolschemat för aktuell vecka och ta del av de regler vi har angående sjukanmälan och frånvaro. Läsårstider, lov- och studiedagar samt andra viktiga datum hittar du under läsåret 2022/23 nedan.

Specialkost i skolan

Om du som elev behöver specialkost på grund av medicinska skäl ska du göra en anmälan om specialkost. Det gäller även för anmälan av veganmat. Anmäl specialkost på Skolrestaurangers hemsida.

Busskort

Du är berättigad till busskort via skolan om avståndet mellan din folkbokföringsadress och skolans adress är minst 6 kilometer.

Om ditt kort förloras, skadas eller blir stulet ska du meddela detta omgående till skolans administratör.

Vårdnadshavares ansvar och delaktighet

Vi har tillsammans med dig som vårdnadshavare ett ansvar för elevens skolgång. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande.

Trygg och säker skolmiljö

Samtliga medarbetare på Malmö stads gymnasieskolor jobbar för att våra elever ska få en trygg, säker och drogfri miljö. Läs mer om vårt arbete och ta del av våra riktlinjer.

Närvarohantering, studieplan och betyg via Dexter

I Dexter kan du som vårdnadshavare bland annat anmäla om ditt barn måste vara frånvarande från skolan, se ditt barns studieplan, betyg samt resultat på nationella prov. Systemstödet ger också en möjlighet till kontakt mellan dig och skolan.

sv