Bostäder & hemlöshet

De senaste fem åren har det i genomsnitt byggts drygt 3 000 bostäder per år i Malmö, samtidigt som befolkningen ökat med drygt 4 500 personer per år. Därmed har bostadsbyggandet gått i takt med befolkningsökningen.

Nya bostäder 2022
2 550

Bostadsbyggande

Omkring 2 550 nya bostäder färdigställdes under 2022 och det fanns ungefär 6 000 bostäder under produktion vid årsskiftet 2022/23.

Merparten av de nya bostäderna som blev inflyttningsklara det senaste året finns i Hyllie, Västra Hamnen, Limhamn och Norra Sorgenfri.

Läs mer

Byggstarter under 2022
1 300

Läget på bostadsmarknaden

Förutsättningarna för bostadsbyggandet och bostadsmarknaden förändrades dramatiskt under 2022. Lågkonjunktur och händelser i omvärlden har resulterat i en kraftig inbromsning i byggstarter för bostäder. Samtidigt pågår en stor produktion av nya bostäder som påbörjats under de föregående åren. Det finns ett stort utbud av nya bostäder men det finns också en brist på bostäder till lägre kostnader.

Hemlöshet

Den 1 oktober 2022 var 1 381 vuxna personer i Malmö hemlösa. Det är en minskning med 516 personer från samma tid förra året. Antalet barn i hemlösa hushåll har minskat från 635 till 401.

Social hemlöshet är personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i behov av stödinsatser från socialtjänsten (871 personer). Strukturell hemlöshet, det vill säga en person som saknar egen bostad på grund av ekonomiska förutsättningar att skaffa bostad (510 personer).

1 381
hemlösa vuxna personer
(1 oktober 2022)
sv