Bostäder & hemlöshet

De senaste tio åren har det i genomsnitt byggts närmare 1 500 bostäder per år i Malmö, samtidigt som befolkningen ökat med drygt 5 000 personer per år. Under de senaste åren har bostadsbyggandet för första gången på flera år gått i takt med befolkningsökningen.

Nya bostäder 2019
3 390

Bostadsbyggande

Omkring 3 400 nya bostäder färdigställdes och 2 370 byggstartades. Byggandet i Malmö låg därmed på höga nivåer relativt andra regioner i Sverige.

Bostadsbyggandet skedde i hela Malmö men med tyngdpunkt i utbyggnadsområdena Hyllie, Norra Sorgenfri, Västra Hamnen och Limhamn hamnområde, samt småhusbyggnation i Bunkeflostrand, Oxie och Tygelsjö.

Läs mer

Byggstarter under 2019
2 370

Bostadsbehov

För att täcka bostadsbehovet för Malmös ökande befolkning behövs omkring 20 000 nya bostäder under den kommande 10-års perioden. Det finns därtill ett uppdämt bostadsbehov eftersom bostadsbyggandet tidigare inte gått i takt med befolkningsökningen.

Behov av nya bostäder
20 000

Hemlöshet

Den 1 oktober 2019 var 1 355 vuxna personer i Malmö hemlösa. Det är en minskning med 604 personer från samma tid förra året. Antalet barn i hemlösa hushåll har halverats från 1 347 till 692.

Strukturell hemlöshet är den största orsaken till hemlöshet i Malmö, det vill säga en person som saknar egen bostad på grund av ekonomiska förutsättningar att skaffa bostad (727 personer). Till social hemlöshet räknas personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i behov av stödinsatser från socialtjänsten (628 personer).

Läs mer

1 355
hemlösa vuxna personer
(1 oktober 2019)