Bostäder & hemlöshet

De senaste tio åren har det i genomsnitt byggts närmare 2 000 bostäder per år i Malmö, samtidigt som befolkningen ökat med drygt 5 000 personer per år. Under de senaste åren har bostadsbyggandet för första gången på flera år gått i takt med befolkningsökningen.

Nya bostäder 2021
2 840

Bostadsbyggande

Omkring 2 840 nya bostäder färdigställdes och drygt 6 700 byggstartades vid årsskiftet 2021/22. Samtidigt ökade antalet byggstartade bostäder och bostäder i nya planuppdrag.

Av pågående byggprojekt finns fler än 2 000 lägenheter i Västra Hamnen och omkring 1 000 i Limhamns hamnområde. Även i Hyllie och Elinelund pågår byggnation av många bostäder.

Läs mer

Byggstarter under 2021
6 700

Bostadsbehov

2020-talet har i Malmö inletts med en fortsatt stor nyproduktion av bostäder. Samtidigt har Covid19-pandemin påverkat staden på olika sätt, bland annat genom en lägre befolkningsökning än tidigare år. Det innebär att marknaden i flera segment kan vara på väg mot balans mellan utbud och efterfrågan. Samtidigt kvarstår ett underskott av bostäder som grupper med begränsad ekonomi har råd att efterfråga.

Malmö
har inlett 2020-talet med en fortsatt stor nyproduktion av bostäder

Hemlöshet

Den 1 oktober 2021 var 1 115 vuxna personer i Malmö hemlösa. Det är en ökning med 3 personer från samma tid förra året. Antalet barn i hemlösa hushåll har minskat från 417 till 355.

Strukturell hemlöshet är den största orsaken till hemlöshet i Malmö, det vill säga en person som saknar egen bostad på grund av ekonomiska förutsättningar att skaffa bostad (536 personer). Till social hemlöshet räknas personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i behov av stödinsatser från socialtjänsten (579 personer).

1 115
hemlösa vuxna personer
(1 oktober 2021)
sv