$left
$middle

Arrendera betesmark

Malmö stad söker arrendatorer till fyra betesområden inom Malmö kommun. Arrendatorerna vi söker vill hjälpa oss fortsätta bedriva naturvårdsinsatserna i områdena. Två av betesmarkerna lämpar sig för kor och två av dem lämpar sig för får.

Kontakta oss

sv