$left
$middle

Försäljning av folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Om du vill sälja folköl, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare, eller tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla det till Malmö stads tillståndsenhet. Du måste även anmäla om butiken eller försäljningsstället byter ägare eller om du inte längre vill sälja dessa varor.

Anmälan av försäljning av folköl och e-cigaretter

För att få sälja folköl och e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du anmäla det till Malmö stads tillståndsenhet. Du får inte påbörja försäljningen innan du har anmält. Det är du som äger försäljningsstället (vanligtvis en butik eller restaurang) som ska lämna in anmälan om försäljning. Tillsammans med anmälan ska du också fylla i och skicka in ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet är ett dokument som beskriver vilka rutiner du har för att kontrollera att din verksamhet bedrivs i enlighet med lagen.

När tillståndsenheten tagit emot din anmälan och ditt egenkontrollprogram skickas ett bevis på att du har anmält försäljningen.

Krav och riktlinjer vid försäljning

För att du som har en restaurang utan serveringstillstånd eller en butik ska få sälja folköl och e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du göra följande:

Läs mer

Kontakta oss

 • Tillståndsenheten – tobak och folköl

  • E-post:  tillstandsenheten@malmo.se
  • Telefon:  040-34 55 68
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag 13.00–15.00
  • Postadress: 
   Tillståndsenheten – tobak och folköl, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Fänriksgatan 1
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök. Ring oss för att boka en tid.
sv