$left
$middle

Krav på livsmedelsverksamheters lokaler

Vid utformning av lokaler för livsmedelshantering och livsmedelsverksamhet finns det en del regler och riktlinjer du som verksamhetsutövare måste följa.

Golv, väggar tak och arbetsytor

Alla ytor ska ha material som är släta, täta och lätta att hålla rena. I berednings- och diskutrymme bör det finnas golvbrunnar och/eller golvrännor.

Separata utrymmen och åtskild hantering

En del arbetsmoment kräver åtskild hantering, separata arbetsytor eller utrymmen. Det gäller bland annat hantering av rått kött, fisk, grönsaker, rotfrukter, degberedning och diskhantering. Tillgång till vatten för sköljning bör också finnas vid dessa platser.

Kyl- och frysutrymmen

Det ska finnas tillräckligt med förvaringsutrymmen för kyl- och frysvaror. Det ska även finnas termometer i dessa utrymmen. Tänk på att rått kött, rå fisk, grönsaker, rotfrukter och färdig mat bör förvaras åtskilt.

Avfall och fettavskiljare

Utrymme för förvaring av avfall och returemballage ska finnas. Vissa verksamheter måste ha fettavskiljare inkopplad på avloppet. Fettavskiljare ska vara placerad så att tömning kan ske utan att man behöver gå genom utrymmet där livsmedel hanteras.

Personalhygien

 • Handtvättmöjligheter, med flytande tvål, engångshanddukar samt varmt och kallt vatten, ska finnas i beredningsutrymmen och på toaletter.
 • Personaltoalett får inte öppnas direkt ut mot utrymme där livsmedel hanteras, utan ska vid behov vara försedd med förrum.
 • Omklädningsutrymme med möjlighet för separerad förvaring av arbetskläder och privata kläder ska finnas.

Varmhållning, nedkylning och ventilation

Om varmhållning eller nedkylning förekommer ska lämplig utrustning finnas för detta. Ventilationen ska ha tillräcklig kapacitet och funktion. Kondensutfällning och luftströmmar från förorenat till rent område ska förhindras.

Städutrymme

Ett utrymme för förvaring av städutrustning och rengöringskemikalier ska finnas. Där ska det också finnas en utslagsvask.

Krav på restaurangkök

Livsmedelsflödet genom lokalerna ska gå från varumottagning till färdig mat eller försäljning. Det får inte finnas risk att oförpackade livsmedel förorenas av förpackningar, råvaror eller smutsig disk.

Klicka på kartans gula inforutor för att få information om vad som behövs i ett restaurangkök.

Handtvättställ Varumottagning Omklädningsrum och personaltoalett Städutrymme Torrförråd Kyl, frys och avsvalningsmöjligheter Varmkök Diskrum Kallskänk Handtvättställ

Kontakta oss

 • Avdelningen för livsmedelskontroll

  • E-post:  livsmedel@malmo.se
  • Telefon:  040-34 20 42
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00
  • Postadress: 
   Avdelningen för livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00
sv