$left
$middle

Publicerad 2018-03-16 17:24

Senast uppdaterad 2018-08-06 15:57

Anmäl och registrera digitalt

Stekpanna med "start up". Foto: Colourbox

Från och med nu kan du som ska starta livsmedelsföretag registrera ditt företag med e-tjänst hos miljöförvaltningen.

Använd e-tjänsten Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet när du ska registrera din verksamhet. Där gör du också en verksamhetsbeskrivning för din livsmedelsverksamhet. När du anmäler via e-tjänst så behöver du inte, som när blankett skickas in, bifoga kopia på ID-handling för ansvarig livsmedelsföretagare. Du kan starta din verksamhet direkt. Läs mer