$left
$middle

Detta ska du göra i egenkontrollen

Egenkontrollen består av olika delar. Vilka som är relevanta för din verksamhet avgörs av vilken typ av verksamhet du bedriver. En komplex verksamhet där riskerna är stora för människors hälsa eller miljön, bör ha en mer omfattande egenkontroll än om verksamheten är enkel eller medför en liten risk för miljön.

Delmoment i egenkontrollen

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv