$left
$middle

Driftstörningar och krav på rapportering

När något i verksamheten inte fungerar som vanligt måste du rapportera det till miljöförvaltningen. Rapporteringen är en del av egenkontrollen.

Exempel på driftstörningar som ska rapporteras

  • Överskridande av gränsvärde eller begränsningsvärde.
  • Överskridande av riktvärde.
  • Okontrollerat utsläpp till luft, mark, eller vatten, dag- eller spillvatten (till exempel reningsutrustningen ur funktion, oljeutsläpp, olyckshändelse, tankhaveri eller liknande).
  • Brand, rökutsläpp - för omgivningen synliga, onormala utsläpp.
  • Onormalt buller.
  • Kontrollerat, planerat överutsläpp (till exempel utsläpp av avloppsvatten vid underhållsarbete).

Rapportera så tidigt som möjligt

Rapportering ska göras redan vid misstanke om att störningen kan medföra en risk för hälsa eller miljö. Som verksamhetsutövaren bör du inte avvakta kunskap om den verkligen har orsakat en skada eller inte. Det är ett absolut krav att rapportering sker inom ett dygn.

Rapportera en störning omedelbart till miljöförvaltningens servicetelefon på avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Kommer du inte i kontakt med miljöförvaltningen på telefon kan du skicka ett e-postmeddelande. Ring sedan miljöförvaltningen när vi har öppet igen. Rapportering per telefon bör kompletteras med ett skriftligt meddelande i efterhand.

Kontakta oss

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
Postadress:
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv