$left
$middle

Egenkontroll för bassängbad

Du som är ansvarig för en verksamhet med bassängbad ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.

Verksamheter med bassängbad har anmälningsplikt för miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Inom egenkontrollen för bassängbad ska du

Upprätta städplan och städinstruktion

Du ska dokumentera städinstruktioner för hela anläggningen samt hur städmaterial rengörs och städredskap underhålls. Om det finns en inhyrd städfirma så måste även de få ta del av informationen.

Städ- och hygienråd för badanläggningar Pdf, 606.1 kB.

Dokumentera ansvarsfördelning mellan personal

Dokumentera ansvarsfördelning mellan personal och utse en städansvarig som ansvarar för exempelvis att

 • städningen utförs med bra kvalitet
 • bra städkemikalier väljs
 • säkerhet ur arbetsmiljösynpunkt uppnås
 • förpackningar är märkta med information om risk och skyddsfraser
 • äldre kemikalier rensas bort och att kemiska produkter lagras på ett säkert sätt.

Du bör också utbilda personalen med regelbundna uppdateringar om rutiner och regler.

Dokumentera kemikalieförteckning

Upprätta kemikalieförteckning över städkemikalier och införskaffa säkerhetsdatablad för kemikalierna.

Läs mer om kemikalieförteckning

Upprätta rutiner för att informera om hygienregler

Upprätta rutiner för att informera om (tydliga) hygienregler till alla badande och extra information till barn och unga vid simundervisning och skolbesök.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv