$left
$middle

Fordonstvätt

Det finns några riktlinjer för dig som ska starta eller redan driver en fordonstvätt så att du följer lagstiftningen i miljöbalken. Miljöförvaltningen bedriver tillsyn på fordonstvättar, vilket innebär att vi kommer och tittar på hur det ser ut i just er verksamhet.

Smutsigt vatten från fordonstvättar innehåller bland annat tungmetaller och olja. Det är viktigt att sådana föroreningar tas omhand eftersom dessa ämnen kan störa de kommunala reningsverkens biologiska processer och förhindra att slammet används eller passerar reningsverk och hamnar i miljön. För att rena vattnet i tillräcklig utsträckning måste varje fordonstvätt vara ansluten till någon form av reningsanläggning som klarar av att rena vattnet från de föroreningar som uppkommer.

Om verksamheten inte följer lagstiftningens krav kan miljöförvaltningen besluta om åtgärdsföreläggande eller förbud mot att fortsätta att driva verksamheten. Här har vi sammanställt de lagar och regler som finns inom området, samt en mer ingående beskrivning kring vilka krav miljöförvaltningen kommer att ställa på din verksamhet. Vi har gjort en uppdelning efter olika ämnesområden för att du enkelt ska hitta svar på de frågor du har.

I de fall miljöförvaltningen anser att lagstiftningen lämnar utrymme för tolkning av hur kraven uppfylls, anger vi under rubriken ”Miljöförvaltningens råd” hur du kan göra för att undvika att miljöförvaltningen bedömer att din verksamhet måste ändras. Det vi beskriver här ska därför ses som en hjälp för att du ska kunna bedriva din verksamhet på ett miljöriktigt sätt som följer lagstiftningens krav.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv