$left
$middle

Läkemedelsförsäljning

Vissa receptfria läkemedel får säljas i detaljhandel utanför apotek. Miljöförvatlningen kontrollerar att företag och detaljhandlare följer reglerna som finns för läkemedelsförsäljning och tar ut en avgift för tillsyn. Läkemedelsverksamheter ska också ha dokumenterad egenkontroll.

Kontrollbesök och årsavgift

Verksamheter som säljer läkemedel kan få oanmälda kontrollbesök en gång om året. Miljöförvaltningen kontrollerar då att kraven nedan följs och att verksamheten arbetar efter egenkontrollsprogrammet.

  • Årsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Årsavgift ska betalas från och med det kalenderår som verksamheten anmälts eller, om verksamheten har bedrivits utan anmälan, från och med det år som miljönämnden fått kännedom om verksamheten.
  • Årsavgiften som miljöförvaltningen tar ut är
    3 510 kronor per år och försäljningsställe (2021).

Taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskydd

Krav och regler för dig som säljer läkemedel

sv