$left
$middle

Information och ordningsregler för utställare

Information och ordningsregler för gymnasieskolor i Malmö, Vellinge, Trelleborg, Svedala, Hvilan Utbildning m.fl. som medverkar på gymnasiemässan.

Datum och klockslag

Gymnasiemässan 2023 kommer att vara öppen för besökare:

 • 9 november klockan 9–15
 • 10 november klockan 9–15
 • 11 november klockan 10–15.

Utställare har tillgång till mässhallarna:

 • 8 november klockan 14.00–20.00 (byggdag)
 • 9 november klockan 07.00–16.00
 • 10 november klockan 08.00–16.00
 • 11 november klockan 09.00–18.00

Adress till mässan

MalmöMässan
Mässgatan 6
215 32 Malmö

Bokning av monter 

Ni kan välja att boka ett av våra fyra monterpaket, innehållande vita väggar, belysning, el-uttag samt matta (uppge önskad färg på mattan i anmälningsformuläret). Öppningsavgiften är inkluderad i priset.

Monterpaket:

Beskrivning av monterpaket
Storlek (bredd x djup)Antal spotlightsEluttagPris (exkl. moms)
4 x 2 m4 st1 st12 170 kr
5 x 2 m5 st1 st13550 kr
6 x 2 m6 st1 st14930 kr
7 x 2 m7 st1 st16310 kr

Egen monterstorlek:

Vill ni själva välja storlek på montern kostar det följande:

Kostnad för egen monter

Detaljer

Pris (exkl. moms)

Golvyta

250 kr/m2

Löpmeter (vit standardvägg)

400 kr/meter

Spotlight

300 kr/st

Matta (12 olika färger)

90 kr/m2

Monternummerskylt

50 kr/st

Eluttag (10 A–1 fas–200 W)

1000 kr/st

Priserna är samma oavsett om ni väljer att köpa ett färdigt monterpaket eller om ni komponerar ihop storleken själv. Tänk på att den totala utställningsytan är begränsad men vi ska ändå försöka tillmötesgå era önskemål så långt det går.

Med reservation för ändringar.

Övriga kostnader och specifika önskemål

Utöver kostnad för monter tillkommer en öppningsavgift på 4 000 kr för gemensamma kostnader (till exempelvis administration, mässvärdar, gångytor, garderob, städning, lounge och så vidare).

Tänk på att väggar som är längre än 5 meter ibland kräver stödvägg (250 kr per löpmeter), kostnaden läggs till i sluträkning i de fall det behövs.

Specifika önskemål

Har ni speciella önskemål rörande montern är ni välkomna att beställa detta direkt av Malmö Mäss-service. Sista dag för beställning till ordinariepris är den 19 oktober. Beställningssida Gymnasiemässan Malmö

Textramp 

Det finns möjlighet att beställa textramp med skolnamn och logotyp av Malmö Mäss-service. 370 kr/m inkl. en text eller en logga. Extra logotyper på ramp 450 kr/st, extra namn på ramp 350 kr/st. Sista dag för beställning till ordinariepris är den 19 oktober. Beställningssida Gymnasiemässan Malmö

Inredning och utrustning 

Inredning och annan utrustning till montern tar ni med själva eller beställer genom Mäss-Service. Sista dag för beställning till ordinariepris är den 19 oktober. Beställningssida Gymnasiemässan Malmö

Visa hänsyn i montern

 • Den förbokade montern är den yta er skola har att marknadsföra sig på. Detta gäller även på höjden. Det är inte tillåtet att bygga utanför eller ovanför monterhöjden som är 2,5 m (dispens ges för musikutbildningarna med ljusrigg och plexiglasbur eller enligt överenskommelse).
 • Er exponeringsyta där ni kan sätta vepor, roll-ups eller skyltar är på insidan av montern, ej ytterväggar.
 • Försök hålla er till en acceptabel ljudnivå. Den utställande skolan är ansvarig för de elever som hjälper till i montrarna. Tänk på att eleverna är er skolas ansikte utåt. 
 • All marknadsföringen sker i montern. Det är inte tillåtet att elever eller personal delar ut marknadsföringsmaterial utanför den egna montern eller i direkt anslutning till mässhallen. 
 • Börja inte flytta ut eller packa i er monter förrän mässan är stängd för besökare under mässans sista dag
 • Den person från skolan som är monteransvarig ska vara tillgänglig under hela mässan via mobiltelefon och mail.
   
 • Personal och elever i montern ska bära sina utställarpass under hela mässan.

Godsmottagning

Det är mycket viktigt att du märker godset noggrant. Observera att gods tas emot tidigast måndagen den 6 november. 

Ange adressen på följande sätt:
Malmömässan, Gymnasiemässan 2023
Skolans namn och monternummer (monternummer får ni några veckor innan mässan)
Kontaktperson, mobilnummer
Mässgatan 6
215 32 Malmö

I de fall speditören ber MalmöMässans personal lossa mottaget gods, kommer de att lossa och köra in det till montern. Detta på utställarens bekostnad, oavsett vad som överenskommits mellan speditören och utställaren.

För maskiner eller material överstigande 1 ton (eller skrymmande), måste truckhjälp beställas minst 2 veckor i förväg. 

Om ni behöver hjälp att flytta gods från lossningsytan till er monter kan tjänsten beställas av Malmö Mäss-service.

Nedpackning och avhämtning av gods

Allt gods måste vara nedpackat och stuvat på pallar eller i rullburar under utsatt utflyttningstid. Detta är ett krav eftersom MalmöMässans personal måste flytta godset. Godset ska vara avhämtat senast den 13 november. Ej avhämtat gods debiteras per kubikmeter och påbörjad vecka. Utställaren ansvarar själv för att boka transporter av sitt gods. 

Emballage och avfall

Det åligger utställare, monterbyggare och dekoratörer att själv forsla bort emballage och spill som uppstår vid monterbygge och demontering. Containers finns placerade på lastgården utanför mässhallen.

Det är monterbyggarnas ansvar att slänga sitt material i dessa. Kvarlämnat material bortforslas på utställarens bekostnad.

Grovsopor/byggsopor som lämnas i montern vid in- och utflyttning debiteras enligt gällande prislista samt eventuell truckhantering för utkörning. Vid stora mängder skräp kontakta Malmö Mäss-Service. Förvaring av tomemballage under mässtiden ombesörjes av Malmömässan mot avgift

Parkering

Det finns gott om parkeringsplatser vid mässan. Platserna är avgiftsbelagda. Vi rekommenderar er att använda allmänna kommunikationsmedel.

Rivningsdag

Rivning och utflyttning sker från klockan 15–18 lördagen den 11 november.
Obs! Börja inte flytta ut eller packa i er monter förrän mässan är stängd för besökare.

Var och en plockar bort sitt material från montern. Det åligger utställaren att tillse att gods som ska hämtas senare är märkt med korrekta fraktsedlar. Tjänsten kan i särskilda fall köpas av Malmömässan mot tilläggskostnad.

Gods hämtas senast 13 november. Kostnader för lagerhållning av gods som ej hämtats inom angiven tid debiteras per kubikmeter och påbörjad vecka. Mer om vad som gäller för avhämtning av gods, se information under rubriken nedpackning och avhämtning av gods.

Brand och Säkerhet

Tänk på att inga nödutgångar får blockeras. Under mässans gång kommer personal att finnas tillgänglig för att hjälpa till vid en eventuell utrymning.

Vid brand eller olycka eller annan skada

Vid brand, olycka eller annan skada kontakta infodisken eller vid akut olycka eller händelse ring 112 direkt.

Ansvar för egendom

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen eller MalmöMässan ansvarar inte för egendom som försvinner eller skadas. Vi rekommenderar att ni undersöker vad er skolas försäkringar omfattar alternativt tar med er stöldbegärligt material hem på kvällen. Lokalen är larmad nattetid.

Mat och fika

Anmälningswebben för mat- och fikakuponger öppnas i god tid innan mässan, mer information om meny och priser kommer i samband med öppnandet av anmälan.

Utställarlounge

Som utställare har ni tillgång till en utställarlounge som ligger i anslutning till utställningsområdet. Här finns kaffe och här finns lugn och ro. Loungen håller öppet samma tider som mässan håller öppen för utställare.

Lotterilagen

För att anordna lotteri under gymnasiemässan krävs det att man har sökt och fått tillstånd att bedriva lotteri. T ex att lotta ut en iPad faller under lotterilagen. Läs mer på regeringens sida om lotterilagen

Anmälan

Du är välkommen att anmäla din skola till gymnasiemässan, sista anmälningsdag är den 22 juni.

Kontakta oss

sv