$left
$middle

Läsåret 2022/23

Här hittar du som är elev och vårdnadshavare aktuella datum och lovdagar för pågående läsår. Vi har även samlat andra viktiga datum om vad som händer på skolan.

Skolinspektionens beslut

Som vi informerat om tidigare besökte Skolinspektionen oss på skolan i våras. Skolinspektionen besöker regelbundet skolverksamheter i hela landet för att se till så att alla elever får lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Resultat efter besöket

På fem av åtta granskade områden fick Pauliskolan inte några anmärkningar alls. Skolinspektionen avslutar därför helt ärendet i de delar det avser särskilt stöd, arbetsplatsförlagt lärande, grundläggande behörighet, arbetet med att skapa trygghet samt åtgärder mot kränkande behandling.

Däremot behöver vi på skolan arbeta vidare med att utveckla:

  • Ordningsregler
    Elever på skolan behöver vara delaktiga i framtagandet av skolans ordningsregler
  • Extra anpassningar
    Vi behöver säkerställa att alla elever får de extra anpassningar som de har rätt till i klassrummet
  • IM (introduktionsutbildningar)
    Vi behöver se över så att skolan uppfyller kraven för våra introduktionsutbildningar. Detta gäller dels den garanterade undervisningstiden men också att elever får rätt förutsättningar att komma vidare i sina studier

Läsårstider och lovdagar

Viktiga datum under året

Föräldramöte åk 1

12 september kl. 18:00

Öppet hus

21 november klockan 18–20
23 januari klockan 18–20

Utvecklingssamtal

16 november
9 mars

Utspark och skolavslutning

Studentutspark: 7 juni
Skolavslutning: 15 juni

Övrigt

Programdag: 20 september
Paulidagen: 13 april
Friluftsdag: 9 juni

sv