$left
$middle
”Malmö stad brinner för sina pedagoger och som arbetstagare finns det många utvecklingsmöjligheter.”
Jenny Esbjörnsdotter Karlsson
Förstelärare Rosengårdsskolan

Två decennier som lärare

Under sina år som lärare har Jenny Esbjörnsdotter Karlsson valt att göra karriär inom Malmö stad, från grundskolelärare till förstelärare. En kompetensutveckling hon tackar sina kollegor, elever och arbetsgivare för.

Vad gör du på ditt jobb?

Jag jobbar som förstelärare och ingår i ett arbetslag som undervisar elever i årskurs 3. På vår skola arbetar vi kontinuerligt för en högre måluppfyllelse hos våra elever. Vi har bland annat ett stort fokus på språkutvecklande arbetssätt och inom matematiken arbetar vi aktivt med Singaporemodellen. Tillsammans med mina förstelärarkollegor håller jag också i kompetensutvecklingen på vår skola.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Jag tycker att Malmö stad är en bra arbetsgivare. Jag upplever att jag har möjlighet att utvecklas och påverka i mitt pedagogiska uppdrag. På grundskoleförvaltningen finns det också många olika stödfunktioner som jag kan ta hjälp av. Det tycker jag skapar en trygghet. Att jag dessutom bor i Malmö bidrar också till att jag har valt att arbeta här.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

Jag började som lärare i Malmö för nitton år sedan. Då anställdes jag som grundskollärare. Idag arbetar jag som förstelärare och har gjort det sedan förstelärarreformen introducerades. Tack vare den kompetensutveckling som finns inom staden, och det dagliga arbetet tillsammans med kollegor och elever, har jag utvecklats som pedagog vilket slutligen ledde till min nuvarande tjänst.

Malmö stad brinner för sina pedagoger, och som arbetstagare finns det många utvecklingsmöjligheter. Här finns allt från ledarskapsutbildningar till kompetensutvecklingsprogram för obehöriga lärare att bli behöriga.

sv