$left
$middle
”Vi erbjuder en meningsfull och lustfylld verksamhet för våra elever.”
Johan Larsson
Förstelärare fritidshem Värner Rydénskolan

En aktiv skolverksamhet för alla

Som förstelärare i fritidshem är det en fartfylld arbetsplats som Johan Larsson går till varje dag. Likväl rörelse som värdegrundsfrågor är betydande delar av det dagliga arbetet. Dessutom har Johan siktet inställt på sin dröm, att bli skolledare.

Vad gör du på ditt jobb?

I dagsläget arbetar jag som förstelärare i fritidshem på en grundskola. Jag arbetar med undervisning i flera årskurser utifrån behov men har även i uppdrag att utveckla och förbättra vår fritidshemsverksamhet. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för mina kollegor vilket i sin tur påverkar våra elever positivt.

Mitt uppdrag har varit oerhört lärorikt och spännande sedan start. Syftet är att ge eleverna den fritidsverksamhet de förtjänar och har rätt till. Tillsammans så tror jag att vi gör stor skillnad.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Jag bor i Malmö och har studerat här. Men jag vill även lyfta att under mina år som anställd inom stadens verksamheter har jag getts goda möjligheter att utvecklas både på ett professionellt och personligt plan. Jag har hela tiden känt att det är upp till mig vilken väg jag vill ta, inget är omöjligt!

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

Jag har tidigare varit delaktig i ambassadörsprogrammet på min förvaltning. Där fick jag ett helhetsperspektiv om vad det innebär att jobba inom skolan. För mig har det varit ett tillfälle att träffa människor med olika erfarenheter och yrken i skolans värld.

Jag har även genomgått den interna utbildningen ”Skolledarskap i sikte” med målet att arbeta som biträdande rektor. Utbildningen gav mig förståelse om hur en skolledning arbetar och fört mig närmare till nästa steg i min karriär.

Ganska nyligen tog jag mig an rollen som förstelärare för fritidshem. Vi är inte många med detta uppdrag, så det känns både kul och givande att kunna bidra till fritidshemshemmet betydelse och plats för eleverna i Malmö.

sv