$left
$middle

Ansökningsperioder

Det finns olika ansökningsperioder och många kurser har flera starter under året.

Ansökningsperioder för grundläggande- och gymnasial utbildning

Komvux Malmö har 10 fasta ansökningsperioder under året. Kurs- och utbildningsutbud varierar och ser olika ut för olika perioder. Yrkesutbildningarna löper under en längre period och har därför ett färre antal starter.

Ansökningsperioder

Kursstart

Ansökningsperiod 2022

Januari

25 oktober – 15 november

Februari (gäller endast kurser på Hermods)

24 december – 9 januari

Mars

25 januari – 15 februari

April (gäller endast kurser på Hermods)

28 februari – 20 mars

Maj

25 april – 10 maj

Juni (gäller endast kurser på Hermods)

25 april – 15 maj

Augusti

18 maj – 15 juni

September (gäller endast kurser på Hermods)

2 augusti –21 augusti

Oktober

25 augusti – 15 september

November (gäller endast kurser på Hermods)

25 september – 15 oktober

Anmälnings- och ansökningsperiod till sfi och Lärvux

Svenska för invandrare

Du kan anmäla dig till sfi under hela året, det finns ingen sista anmälningsdag.

Lärvux – komvux som särskild utbildning

Du kan söka till Lärvux när du vill då kurserna har flera starter under året.