$left
$middle
Två elever på sfi löser gemensamt en uppgift på papper.
Två elever på sfi löser gemensamt en uppgift på papper.

Kurser och utbildningar

Hos oss läser du sfi på den studieväg och på det sätt som passar dig bäst. Du kan också läsa sfi eller grundläggande svenska tillsammans med en yrkesutbildning. För dig med särskilda behov finns sfi med olika anpassning.

Studievägar på sfi

Det finns tre studievägar inom sfi. Studievägarna består av olika kurser. Det finns totalt fyra olika kurser. Studievägen du följer avgör vilka och hur många kurser du behöver läsa.

Vilken studieväg du ska börja på beror på din skolbakgrund, studievana och förutsättningar. Om du inte kan någon svenska, börjar du från start på alla studievägar. Sista kursen är D, och slutnivån är densamma på alla studievägar. Efter varje avslutad kurs får du betyg.

När du anmäler dig till sfi testas du och placeras i den studieväg som passar dig bäst.

Kayla med brunt hår och vit tröja och Maani i hijab och mörk tröja.

”Det är roligare att lära sig yrket och språket på samma gång”

Maani Abdala och Kayla Abu Alhijaa påbörjade sin kombinationsutbildning till kock i augusti 2021 och blev klara julen 2022. Möjligheten att få jobb efter utbildningen är mycket stora.

Yrkesutbildning med sfi

För dig som läser sfi och vill kombinera dina studier med ett yrke finns det som kallas kombinationsutbildning. Du kombinerar yrkeskurser på gymnasienivå med sfi.

Våra olika yrkesutbildningar

Mat och butik, delikatess och catering

Yrkesutbildning som kombineras med sfi.

Grafisk operatör

Yrkesutbildning som kombineras med sfi.

Kock

Yrkesutbildning som kombineras med sfi.

Lager- och terminalarbetare

Yrkesutbildning som kombineras med sfi.

Lokalvårdare – lärling

Yrkesutbildning som kombineras med sfi – lärling.

Maskinoperatör

Yrkesutbildning som kombineras med sfi.

Servering, barista och bar

Yrkesutbildning som kombineras med sfi.

Städ- och frukostvärd på hotell

Yrkesutbildning som kombineras med sfi.

Orienteringskurser

Orienteringskurs inom service – branschorientering

Utbildningen förbereder dig för vidare studier och arbete inom serviceområdet.

Specialanpassad sfi

Inom sfi erbjuder vi specialundervisning och individuellt anpassad utbildning för dig med särskilda behov

Kontaktinformation och länkar

sv