$left
$middle

Styrmansbron

Malmö får en ny bro! Via Styrmansbron kommer du kunna ta dig smidigare till och från Västra Hamnen. Mer Malmö åt alla!

Arbetet genomförs hösten 2022 till årsskiftet 2024/2025

Så påverkas du

Delar av Bassängkajen är avstängd. Följ de orangea omledningsskyltarna på plats. Tack för att du förstår, din omväg betyder allt.

Styrmansbron 2025

En röd bro med utsiktsplats mitt på bron. Cyklister, gående och en grön stadsbuss befinner sig på bron. Visionsbild.

Styrmansbron. Visionsbild: Kjellander Sjöberg.

Kortare avstånd för cyklister

Tack vare bron är avstånden kortare mellan centrala Malmö och Västra Hamnen – du kan gena över vattnet!

Bättre tillgång till Malmös vatten

Vid Styrmansbrons utsiktsplats kan du stanna till med en take away-kaffe och blicka ut över Södra Varvsbassängen. Vattnet mår nu mycket bättre tack vare Malmö stads uppgrundningsarbete som genomfördes 2023.

Smidigare kollektivtrafik

Åk med MalmöExpressen linje 5! Tack vare Styrmansbron får bussen ännu bättre framkomlighet till och från Västra Hamnen och bilisterna behöver inte längre samsas med bussarna över Klaffbron.

Om entreprenaden

Allt vi bygger

sv