Många produkter som vi använder dagligen, såsom hygienprodukter, kläder, elektronik och möbler, innehåller kemiska ämnen. Av dessa är en del farliga, andra ofarliga och många vet vi inte så mycket om. Därför arbetar Malmö stad aktivt med att minska användningen av farliga kemikalier i sina egna verksamheter och att informera Malmöbor om hur man kan göra kemikaliesmarta val i vardagen.