$left
$middle

Strategiskt kemikaliearbete

Många produkter som vi använder dagligen, såsom hygienprodukter, kläder, elektronik och möbler, innehåller kemiska ämnen. Av dessa är en del farliga, andra ofarliga och många vet vi inte så mycket om.

Därför arbetar Malmö stad aktivt med att minska användningen av farliga kemikalier i sina egna verksamheter och att informera Malmöbor om hur man kan göra kemikaliesmarta val i vardagen.

Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2022-2030

Malmö stad har antagit Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2022-2030. Syftet med handlingsplanen är att minska användningen av farliga kemiska ämnen och på så sätt minska Malmöbornas exponering för farliga ämnen genom åtgärder där Malmö stad har rådighet. Handlingsplanen innehåller 25 åtgärder med koppling till bland annat bygg, utfasning av kemikalier, bekämpningsmedel och plast.

Du kan läsa och ladda ner handlingsplanen här nedanför.

sv