$left
$middle

Events

Omvärld och näringsliv bjuder löpande in till tillfällen för att nätverka och dela kunskap. Här ges möjlighet att ta del av aktuella ämnen och diskussioner om Malmös näringsliv, skapa nya kontakter och självklart ha roligt!

Innehåll