$left
$middle

Ett epicentrum för innovation och kreativitet

Den 12 april 2023 tog Malmö stads kommunstyrelse beslut om att satsa på ett startupdistrikt i Malmö. Nu går startskottet för att tillsammans med communityt arbeta mot en gemensam vision om ett startupdistrikt i Malmö! Målet är att etablera en miljö och ett ekosystem för alla som drivs av innovation, kreativitet och hållbar omställning för att accelerera utvecklingskraften i Malmö.


Malmö som startupstad

Malmö har en historia av modiga beslut kring omvandling, infrastruktur och hållbarhet vilket har skapat ett spännande näringsliv som går i bräschen för utveckling och innovation inom flera olika områden. Malmö är också en metropol i liten kostym – en internationell plats som är kreativ, framåt och i ständig rörelse. Atmosfären är öppen och inkluderande – här finns en entreprenöriell anda och ett näringsliv med stark drivkraft att bidra till Malmös utveckling.

Staden har sedan länge en etablerad och respekterad startupscen som kännetecknas av en mycket hjälpsam kultur. Viljan att hjälpa varandra framåt och ta del av varandras framgångar är stor och gör Malmö unikt på många sätt. Ett startupdistrikt fortsätter att fånga upp och förstärka all den utvecklingskraft som redan finns i Malmös startupcommunity.

"Den oerhörda hjälpsamheten - det kommer mycket av att staden är liten. Malmö är helt unika på det. Man letar i samtalet, hur kan jag hjälpa dig? Man känner den energin. Och lösningarna är aldrig särskilt långt borta.” – Anna Branten, Institute for Transition


"Det känns otroligt roligt att vi nu har fattat beslutet"

Hör Katrin Stjernfeldt Jammeh berätta om satsningen Malmö Startup District och Malmös framtid som epicentrum för innovation och kreativitet.

Varför ett startupdistrikt?

Ett startupdistrikt kan beskrivas som en centralt belägen plats fylld med företag, idéskapare, forskare, investerare och offentliga aktörer som tillsammans skapar ett ekosystem för innovation. Platsen blir på så sätt en grogrund som lockar talanger, kreativitet och kapital – en motor för utveckling. 

I en värld där behovet av hållbara och klimatsmarta lösningar är stort ökar efterfrågan på omfattande och snabba strukturella förändringar i samhällsbygget. För att stå sig i den hårda internationella konkurrensen behöver städer accelerera sin utveckling och stärka sin position. Den snabba utvecklingen innebär också att många företag – stora som små, privata som offentliga – kommer att behöva agera som startups i framtiden, det vill säga agilt, modigt och snabbrörligt. Syftet med att skapa ett startupdistrikt är att samla människor som drivs av gemensamma visioner och ambitioner i en kontext som främjar kunskapsutveckling, korskopplingar och skapandet av nya kreativa lösningar för framtiden.

"I think we should appreciate Malmö more. And be grateful for living in such a fantastic city where anyone can help you.” – Kotada Yonus, Aktarr


Läge att ta position

För att lösa alla de utmaningar vår värld står inför idag krävs en rad olika system- och beteendeförändringar, det är många överens om. Essensen i startups är att ta fram innovationer med ambition att påverka en marknad och människors vanor och beteendemönster. Det ligger i startups naturliga beteende att just jaga dessa förändringar. Om vi på ett bättre sätt kan använda oss av startups mentalitet, sätt att arbeta, drivkraft och ambitionsnivå så tror vi att vi kan få till fler av de system- och beteendeförändringar som behöver komma till för att stärka vårt samhälle – lokalt och globalt.

Malmö har ett gyllene läge att ta position som en spännande startupstad för transformativa idéer som driver på alla slags innovationer och hållbara systemförändringar. Hållbarhet och omställning är några av Malmös främsta styrkeområden och här har Malmö redan en internationell position. Malmö har en historia som stark startupstad med framgångsrika företag som nått internationella framgångar. Malmös unga och mångnationella befolkning fungerar också som en attraktiv testmarknad för att bättre förstå framtidens konsumenter.

Ett startupdistrikt skapar en gemensam framtidsvision för hela Malmö som ökar lusten och modet att prova nya vägar framåt.

 

Mer om Malmö Startup District

"Malmö Startup District - Förutsättningar, möjligheter och utmaningar"

För att förbättra Malmös globala position inom investeringar och företagsetableringar, gjorde Malmö stad en förstudie om möjligheten att skapa ett startupdistrikt. Förstudien är tillgänglig på både svenska och engelska. Kontakta Johanna Östberg om du vill ta del av förstudien.

Se i efterhand: Malmömorgon 14 september 2023

På Malmömorgon diskuterades Malmös framtid som epicentrum för innovation och kreativitet.

Malmö ska få ett Startup District

Läs pressmeddelandet om kommunstyrelsens beslut att etablera ett startupdistrikt i Malmö.

Vill du veta mer?

Kontakta oss:

Johanna Östberg, 0734-448277, johanna.ostberg@malmo.se

Ulrika Forsgren Högman, 0734-449142, ulrika.forsgrenhogman@malmo.se

Kontaktinformation och länkar

sv