$left
$middle

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter

Politikerna möter olika aktörer och medborgare i Malmö för att samtala om frågor som handlar om demokrati och mänskliga rättigheter och sådant som kan hota dessa grundläggande värden.

I samtalen får politiker möjlighet att ta emot synpunkter och förslag till nya initiativ som kan ligga till grund i det fortsatta arbetet i exempelvis styrelser och nämnder. Förhoppningen är att Forum för demokrati och mänskliga rättigheter ska ge

  • en starkare stad med mer delaktighet
  • ökad trygghet och tillgänglighet
  • ökat valdeltagande
  • färre hatrelaterade brott.

I forumet ingår politiker från alla partier i kommunfullmäktige.

Möten och dialoggrupper

Politikerna möts i forumet två gånger om året för att komma överens om vilka frågor de ska prioritera.

Samtalen mellan politikerna och Malmöbor genomförs sedan i dialoggrupper. Grupperna påbörjas och avslutas efter behov under hela året. Samtalen kan till exempel handla om hur man kan stärka den lokala demokratin och civilsamhällets villkor, men också om att förebygga eller motarbeta otrygghet, våld, hat och hatbrott, rasism, diskriminering eller våldsbejakande extremism.

Det som framkommer i dialogen kan ge förslag till nya initiativ som bidrar till utveckling inom det aktuella området.

Kontakt

sv