$left
$middle

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har sedan år 1863 varit Malmö stads högsta beslutande politiska församling. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. 

Arbetet i kommunfullmäktige styrs av kommunallagen och av en arbetsordning.

Kommunfullmäktige fattar bland annat beslut om:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • kommunens budget
  • den kommunala skattesatsen.

Kommunfullmäktige väljer kommunalråd som ansvarar för var sitt verksamhetsområde. Dessutom utser kommunfullmäktige en kommunstyrelse som leder och samordnar arbetet i kommunen.

Till kommunfullmäktige läggs ärenden fram från kommunens nämnder via kommunstyrelsen. Motioner lämnas av enskilda ledamöter. Arbetet styrs bland annat av kommunallagen och av en arbetsordning.

Ordförande

Kommunfullmäktige utser en ordförande som ansvarar för att sammanträdet annonseras och genomförs. Ordförande representerar också Malmö stad i olika offentliga tillställningar. I Malmö heter kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens kansli

sv