$left
$middle

Malmö stads funktionshinderråd

Malmö stads funktionshinderråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan politiker och företrädare för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Rådet ska i första hand diskutera och lämna synpunkter på politiska ärenden under ärendets planeringsskede.

Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och är även en remissinstans. Varje kommunal nämnd ansvarar inom sina geografiska och/eller funktionella områden för att tillgänglighet och delaktighet möjliggörs för personer med funktionsnedsättningar.

Årskonferensen 2021 genomfördes i oktober. Temat var - Hur har Covid påverkat oss och kommer det fortsatt att påverka oss? Föredragshållare i filmen är Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey. Hon pratade om samhällets brister och förmågor under pandemin samt reflektioner inför framtiden. (Filmen spelades in under digitalt möte och i inledningen förekommer visst tekniskt strul.)

Kontakta oss

sv