$left
$middle

Publicerad 2015-02-17 10:16

Senast uppdaterad 2015-02-25 10:43

Filmfestivaler gör Malmö attraktivt

Ann Körling utanför biograf Spegeln.

Hur ska Malmö arbeta vidare på att bli en filmvänlig stad? Det frågar sig filmutvecklaren Ann Körling nu när den nya biografen Panora snart invigs.

Vad betyder film för Malmö?

– Film är ett profilområde för Malmö stad och filmevent och filmproduktion är viktiga faktorer för Malmös attraktivitet. Filmfestivalerna erbjuder Malmös befolkning ett fantastiskt utbud av film från hela världen och lockar många besökare till Malmö, säger Ann Körling, filmutvecklare på Kulturstödsenheten.

Vad händer i Malmös filmvärld nu?

– Med invigningen av den nya biografen sjösätts den sista stora satsningen som beslutades i filmplanen 2012. Det blir spännande att följa Folkets Bio Malmös ambitioner att bli en förebild för hur man kan arbeta med film för barn och unga med verksamhetsdelarna Juniora och Unga Panora. Satsningen sker i nära samarbete med kulturförvaltningen och medför att ett filmkluster har skapats omkring biografen – med andra filmorganisationer som Filmcentrum Syd, Film i Skåne och ett antal produktionsbolag.

Hur går ni vidare?

– Nu står Malmö inför nästa steg: Hur ska Malmö arbeta vidare på att bli en filmvänlig stad, stärka och synliggöra sin roll gällande finansiering av filmproduktion, fiktionsturism, branschevent med mera. Kulturförvaltningen samarbetar med Näringslivskontoret och turism/event, region Skåne, Film i Skåne med flera gällande detta.