$left
$middle

Publicerad 2015-04-15 10:43

Senast uppdaterad 2015-04-15 10:49

Intensivt dialogmöte på Malmö Live

Se videon från kulturstrategins andra dialogmöte den 14 april.

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att realisera kulturstrategin fortsätter. Den 14 april hölls det andra av fem planerade dialogmöten, denna gång på Malmö Live. Efter att Ditte Nielsen presenterat Malmö Live satte workshopen igång. Utgångspunkten var delstrategin "I Malmö vill människor vara". Inspiratör var Caroline Lundholm, verksamhetsledare på STPLN. När hon berättat om sina visioner och erfarenheter samlades deltagarna i mindre grupper. Tillsammans diskuterade de hur just deras förvaltningar skulle kunna använda kultur för att göra Malmö till en ännu mer inkluderande och hållbar stad. Se videon från dialogmötet här.