$left
$middle

Publicerad 2015-05-20 09:33

Senast uppdaterad 2015-05-25 11:13

Avslutande dialogmöte på Stadsarkivet

Den 6/5 hölls det femte och sista dialogmötet inom ramarna för Malmö Kulturstrategi. Inspiratör var Karolina Rosenqvist från Malmö Högskola.

Den 6/5 hölls det sista av fem planerade dialogmöten inom ramarna för Malmö Kulturstrategi. Dialogmötet hölls på Stadsarkivet, där enhetschef Petter Björkstrand inledde med en rundvandring. Därefter satte workshopen igång. Utgångspunkten var delstrategin "I Malmö är det lätt att utvecklas och vara kreativ". Inspiratör var Karolina Rosenqvist, projektledare på Malmö Högskola. När hon berättat om det Öresundsövergripande Interregprojektet "Musikalsk Oplevelsedesign" samlades deltagarna i mindre grupper. Tillsammans diskuterade de hur deras förvaltningar skulle kunna använda konst kultur för att göra Malmö till en ännu mer inkluderande stad för alla.