$left
$middle

Publicerad 2015-06-16 08:32

Senast uppdaterad 2015-06-16 08:41

Förslaget till kulturstrategins handlingsplan taget i nämnden

Under våren har samtliga nämnder och styrelser utarbetat ett förslag till handlingsplan för Malmö Kulturstrategi 2014-2020. Den 11/6 antog kulturnämnden förslaget.

Vårens arbete med Malmö Kulturstrategi har nu lett till ett konkret förslag till handlingsplan för 2016-2020.  Arbetet med handlingsplanen har skett via fem dialogmöten där samtliga nämnder och styrelser varit delaktiga i att föreslå prioriterade och tidssatta åtgärder, som ska leda till uppfyllande av kulturstrategins fem delstrategier.

- Förslaget till handlingsplan beslutades i kulturnämnden den 11/6. Det ska nu på remiss till samtliga berörda nämnder och styrelser. Remissvaren ska vara tillbaka senast den 28/8. Sedan sammanställs de, säger Ivana Baukart, projektledare för Malmö Kulturstrategi 2014-2020.

Planen är att sedan skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för ställningstagande. Det kommer att ske senare under hösten.