$left
$middle

Publicerad 2015-09-17 11:02

Senast uppdaterad 2015-09-17 13:06

El Sistema växer i Malmö

.

Bild från El Sistema.

2013 startade Malmö Kulturskola upp verksamheten El Sistema. Förebild var Polarprisvinnaren Jose Antonio Abreus arbete med gatubarn i Venezuela. Nu startar Kulturförvaltningen upp sin tredje El Sistema-skola i Malmö.

El Sistema är en musikverksamhet för barn och ungdomar med inriktning på klassiska instrument där musiken används som redskap för att förändra och utveckla barn och ungdomars möjlighet till ett socialt sammanhang.

El Sistema-verksamheten i Malmö, som är en del av Malmö Kulturskola, är förlagd till områden där kulturskolan historiskt haft svårt att nå barn och ungdomar med sin verksamhet.

I Malmö startade man 2013 El Sistema-verksamheten på skolorna Holma och Kroksbäck, med undervisning i fiol, tvärflöjt, cello och rytmik. Utöver detta erbjuds eleverna kör och orkesterverksamhet i olika former.

Detta läsår startar Malmö ett nytt El Sistema på Sofielundsskolan. Undervisning i bleckblås, klarinett och rytmik kommer stå på programmet. Dessutom erbjuds kör, orkesterverksamhet och rytmik för förskoleklasser och närliggande förskolor.

El Sistema har ett viktigt samarbete med Malmö Symfoniorkester och det nya konserthuset Malmö Live. Musikerna där fungerar som förebilder och inspiratörer till eleverna och de gör också besök ute på El Sistema-skolorna där de spelar och berättar om sina instrument och yrken. Tillsammans har ett flertal gemensamma konserter genomförts där eleverna spelar sida vid sida med symfoniorkestern, och planer finns för fler konserter i framtiden.