$left
$middle

Publicerad 2015-12-17 15:27

Senast uppdaterad 2015-12-21 10:27

Fokus på skånsk design i Stockholm

På Nationalmuseum i Stockholm visas just nu den spännande utställningen Den nya kartan där 24 samarbeten mellan skånska formgivare och tillverkare presenteras. Utställningen kan ses som en undersökning av vilka möjligheter som finns idag för svensk produktion. Den nya kartan testar också en arbetsmodell där formgivare och tillverkare delar lika på kostnader och vinster.

Den Nya Kartan är resultatet av 24 unika samarbeten mellan formgivare och tillverkare som alla är verksamma i Skåne. Utställningen beskriver möjligheterna med lokala samarbeten i en tid då många tror att svensk produktion är död. Här lyfts den stora tillverkningskompetensen fram via den undersökande process som uppstår i samarbeten mellan formgivare och tillverkare. Resultatet av dessa samarbeten är produkter som med eftertänksam kreativitet, lekfull nyfikenhet och stilfull experimentlusta visar på den potential som finns när man tillverkar och producerar lokalt.

Utställningen vill också testa en ny arbetsmodell mellan formgivare och tillverkare där båda parter går in med samma insats och därför också delar lika på vinsten. Den nya kartans modell är mer anpassad efter dagens produktion med färre tillverkade exemplar, till skillnad från den storskaliga industrin med höga volymer.

Utställningen är producerad av Form/Design Center i Malmö med stöd från Malmö stad och Region Skåne. Efter Nationalmuseum kommer utställningen också att visas på Vandalorum i Värnamo.

sv