$left
$middle

Publicerad 2016-03-04 13:01

Senast uppdaterad 2016-03-15 14:41

Så arbetar förvaltningen med kultur för nyanlända

Drumline för nyanlända på Hermodsdal. Bild på Lokaltidningens artikel.

Bild från artikel om Malmö Kulturskolas Drumline på Hermodsdal publicerad i Lokaltidningen 160307.

Workshoppar, visningar, musik, dans, språkträning, digitala tjänster och vägledning är några av de många aktiviteter som kultur-förvaltningens olika verksamheter gör för nyanlända.

Under 2015 kom det 14 500 ensamkommande barn till Malmö, och utöver det alla barn som kom tillsammans med sina familjer. Alla Malmö stads förvaltningar har på olika sätt bidragit för att hantera situationen. Kulturförvaltningen arbetar med att erbjuda olika kulturaktiviteter för barn och unga.

- Arbetet med att skapa tillgång till kultur för nyanlända barn och unga är viktigt och prioriterat då det handlar om att ge alla barn likvärdiga förutsättningar och upplevelser. Kultur är en mycket viktig del av Malmö stads integrationsarbete, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör i kulturförvaltningen.

Malmö Museer och Malmö Konstmuseum

Nyanlända ensamkommande barn och unga har under hösten bjudits in till kostnadsfria program på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum. Över 200 barn och unga med personal har deltagit i visningar av Akvariet och den Vita Bussen, workshops samt experiment på Idéplaneten. Efterfrågan har varit stor från transitboendena och besöken har uppskattats av både ungdomar och personal. Programmet kommer att fortsätta under våren.

Malmö Konsthall

Malmö Konsthall hade en visning med efterföljande workshop för nyanlända under sportlovet. I dagsläget pågår ett projekt som heter Speak of art. Ungdomarna ses på konsthallen tillsammans med en konstpedagog 2 timmar i veckan. Arbetet ska mynna ut i en utställning under Malmöfestivalen.

Malmö Kulturskola

Kulturskolan har sedan ett år undervisning i gitarr och dans på mottagningsskolan Mosaik där det går ca 200 elever. På Hermodsdalsskolan kan barnen i förberedelseklass sedan hösten 2015 spela i Drumline, trummor i grupp. Något som blivit mycket populärt, läs mer i artikeln nedan.

En eftermiddag i veckan får ensamkommande i åldrarna 13-16 på flyktingboendet Orion pröva på kulturskolans utbud. På fredagar anordnas Fredagsmåleri där förberedelseklasser kommer till kulturskolan för att arbeta med bild och språk. Tvåornas kör och Pröva På (första klass) omfattar också alla nyanlända barn oavsett om barnen går i förberedelseklasser eller om barnen ingår i ordinarie skolklasser.

Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket och områdesbiblioteken har sedan länge en upparbetad verksamhet för nyanlända som består av av olika aktiviteter för språkträning. Det finns också ett välfungerande samarbete med stadens SFI-utbildningar.

Under hösten ökade trycket på dessa aktiviteter och man såg behov som aktiviteter för ensamkommande barn, digitala tjänster och samhällsvägledning.

- Vi har utökat språkstödet och biblioteken i Malmö erbjuder nu språkcaféer alla vardagar. På Stadsbiblioteket kan man träna svenska med språkstöd i persiska/dari. Under våren kommer vi också att starta språkcaféer där man kan träna svenska från grunden med arabiskt språkstöd. Detta är möjligt tack vare ekonomiskt stöd från Region Skåne och Kommunförbundet, säger Maria Andersson verksamhetsutvecklare på Stadsbiblioteket.

Två arabisk- och persisktalande aktivitetsledare har anställts som ordnar aktiviteter för ensamkommande flyktingungdomar. Det har bland annat varit sociala aktiviteter som pingis och fotbollsträning och genom dessa har man vävt in språkträning.

Under våren blir det en speciell satsning för barnen. Stadsbiblioteket har en praktikant som nyligen kommit till Malmö från Syrien. I Syrien arbetade hon med traumatiserade flyktingbarn från Irak för att genom sagoberättande bearbeta upplevelser av flykten. Tillsammans med bibliotekets personal kommer hon att arbeta uppsökande för att erbjuda aktiviteter för nyanlända flyktingfamiljer.

När det gäller digitala tjänster så erbjuder Stadsbiblioteket gratis wifi för alla – även papperslösa , något som varit väldigt efterfrågat. Antalet datorer med Skype har utökats i biblioteket.  

Biblioteket erbjuder även samhällsvägledning för nyanlända i samarbete med Rådrum.