$left
$middle

Publicerad 2016-05-23 16:01

Senast uppdaterad 2016-05-23 17:13

Nytt åttaårigt avtal för Moderna Museet Malmö

Avtalet undertecknades den 23 maj av Maria Ward (S) ordförande, Region Skånes kulturnämnd, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kommunstyrelsens ordförande, Malmö Stad och Daniel Birnbaum, överintendent, Moderna Museet.

Ett nytt avtal för Moderna Museet Malmö mellan den statliga myndigheten Moderna Museet, Region Skåne och Malmö Stad är klart. Det nya avtalet gäller under åren 2017-2024.

Moderna Museet Malmö är sedan starten 2009 finansierat av tre parter - Moderna Museet, Region Skåne och Malmö Stad.

I det nya avtalet som gäller från 1 januari 2017 är parterna överens om att skjuta till ytterligare resurser så att museet kan fortsätta att utvecklas och verka som erkänd och central aktör i Malmös, Skånes, Öresundsregionens och södra Sveriges konst- och kulturliv.

- Att vi i Malmö och södra Sverige får tillgång till vårt gemensamma konst- och kulturarv är viktigt. Genom en långsiktig samverkan mellan Moderna Museet Malmö, Malmö Stad och Region Skåne ger vi möjligheter för en fortsatt utveckling med spännande konst, nya samtal och intressanta möten, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kommunstyrelsens ordförande Malmö Stad.

- Moderna Museet Malmö är en viktig och etablerad del av Malmös konst- och kulturliv. Museets utställningar, publika program, pedagogiska verksamhet, samarbeten med det fria kulturlivet och inte minst funktionen som mötesplats breddar och stärker den variationsrika konstscenen i Malmö, säger kulturdirektör Elisabeth Lundgren.

Det var i december 2009 som Moderna Museet Malmö slog upp portarna vid Ola Billgrens plats i Malmö. Överenskommelsen mellan Malmö Stad, Region Skåne och den statliga myndigheten Moderna Museet gjorde detta möjligt.


Huvudinriktningen för verksamheten är att tillgängliggöra Moderna Museets stora samlingar för publik i södra Sverige och Öresundsregionen och även att presentera utställningar med samtidens mest intressanta konstnärskap samt moderna klassiker.