$left
$middle

Publicerad 2016-11-01 13:34

Senast uppdaterad 2016-11-01 13:52

Handlingsplanen för kulturstrategin beslutad

I juni beslutade kommunstyrelsen om handlingsplanen för kulturstrategi 2014-2020. – Nu är vi igång med implementeringsprocessen, säger projektledare Ivana Baukart.

Kulturstrategin antogs i kommunfullmäktige 2014 och omfattar hela Malmö stads organisation. Målet med Kulturstrategin är att Malmös hållbarhet år 2020 ska ha stärkts med hjälp av konstnärliga och kulturella processer och uttryck.

Vad händer nu när handlingsplanen är beslutad?

– I september hade vi en heldag där kulturförvaltningens medarbetare fick träffa övriga förvaltningar och  tillsammans  planera det fortsatta arbetet. Nästa steg är att sätta igång att sätta igång med själva genomförandet. Då ska vi  involvera det fria kulturlivet och fortsätta arbetet med att förankra kulturstrategin på alla nivåer i organisationen. Vi arbetar även på att synliggöra satsningen utanför Malmö och den egna organisationen. Vi har också initierat ett antal nya projekt. Dock är det för tidigt att ge några detaljer där.

Vilken är den största utmaningen så här långt?

– Den stående utmaningen är förstås att fånga upp och bibehålla intresset för  arbete  med kultur i de andra förvaltningarna. Vi jobbar också för att få loss resurser till följeforskning och mätning för att se vilken effekt arbetet ger. Dessutom är det förstås en utmaning att se till att Kulturstrategin och handlingsplanen fortsätter att prioriteras trots förändrade förutsättningar. 

Kommer omorganisationen av Malmö stad att påverka arbetet?

– Vissa förvaltningar ska upphöra och andra slås ihop vilket påverkar oss eftersom detta är ett förvaltningsövergripande projekt. Vi får fortsätta som vanligt men måste också vara beredda på att saker och ting ändras. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om omorganisationen i november.