$left
$middle

Publicerad 2016-11-24 11:27

Senast uppdaterad 2016-12-13 13:53

Förstudie om Demokrati- och migrationsmuseet inledd

Bild från ett av höstens dialogmöten, på Tangopalatset i Malmö.

Sedan början av våren 2016 genomför kulturförvaltningen ett antal dialogmöten med civila samhället i Malmö, Umeå och Göteborg för att inhämta idéer och synpunkter kring skapandet av ett möjligt nationellt museum för demokrati och migration i Malmö. – Vi har fått positiva reaktioner så här långt, säger utvecklingschef Fredrik Elg, som projektleder förstudien.

I slutet av 2015 fick Malmö stad regeringens stöd att undersöka förutsättningarna för att initiera ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum med placering i Malmö. Upprinnelsen var att Malmös politiker i kommunstyrelsen presenterade idén för kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Därefter kom vi igång med förstudien. Den syftar till att inventera förutsättningarna för museet. Vi måste förstå alla delarna och veta om det finns intresse ute i landet. Och om ett museum är den rätta formen för att hantera de här frågorna, säger Fredrik Elg.

En viktig del av förstudien består av dialogmöten.


– Under dialogmötena har vi workshops och miniseminarier där vi bjuder in civilsamhällets organisationer och sakkunniga till samtal. Det viktiga är inte kvantitet utan kvalitet genom vad deltagarna kan bidra med och hur vi som arbetsgrupp blir klokare. Så här långt har vi haft dialogmöten både i Malmö och Umeå, samt miniseminarier och avstämningar med en akademisk referensgrupp. Vi har också på olika sätt samtalat med museisektorn. Ett av dialogmötena hölls i form av intervjuer med ungdomar i åldern sexton till nitton år, som fick i uppgift att diskutera förslaget med sina familjer och sedan lämna en rapport till oss. Dessutom har vi haft ett miniseminarium med Världskulturmuseet i Göteborg.

Så här långt visar dialogmötena att intresset för ett demokrati- och integrationsmuseum är stort.

– Många har en väldigt positiv inställning. Vi ser att tanken håller. Det finns intresse att använda museum som kunskapsbärare i det här, komplett med arkiv och forskningscenter. Det kan bli en kunskapshubb. Det är fantastiskt att så mycket kunskap samlats om flyktingfrågorna genom åren, både i form av intervjuer och materiella och immateriella samlingar. Just nu är ju ämnet aktuellt på många håll, men om några är kanske andra frågor prioriteras mer. Därför är det viktigt att utveckla demokrati- och migrationsfrågorna inför framtiden.

Förstudien presenteras för kommunstyrelsen i slutet av februari 2017.

– De är kulturförvaltningens uppdragsgivare i frågan. Sedan lämnar de vidare förstudien till regeringen i april.  Vi hoppas på ett inriktningsbeslut från regeringen så att vi kan börja med någon form av förprojektering.

sv