$left
$middle

Publicerad 2017-06-27 10:24

Senast uppdaterad 2017-06-27 10:47

El Sistema blir gratis för elever

Barn som spelar fiol.

Foto: Lee Kearney

Kulturnämnden har beslutat om att ta bort avgifterna för El Sistema-undervisningen i Malmö. Beslutet innebär att cirka 200 barn i Malmö inte behöver betala en avgift på 300 kronor per termin från och med hösten 2017.

El Sistema finns på fyra skolor i Malmö och har medvetet etablerats på skolor, där kulturskolan tidigare varit underrepresenterad. För sex- och sju-åringar bedrivs undervisningen under skoltid. Undervisningen är avgiftsfri, eftersom El Sistema är obligatoriskt för dessa barn. Från andra klass sker undervisningen på barnens fritid och en avgift på 300 kronor per termin har tagits ut. Detta gäller ca 200 av de totalt 650 barn som deltar i El Sistema.

För att göra det möjligt för fler barn att delta, tas nu avgifterna för El Sistema bort från och med hösten 2017. Detta kommer att innebära en minskning av kulturskolans elevintäkter med 120 tusen kronor per år (avgifter motsvarande ca 200 elever). Beslutet innebär att kulturskolan kompenseras för inkomstbortfallet med medel som reserverats centralt på kulturkansliet. 500 tusen kronor budgeterades i internbudgeten 2017 för en satsning på barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. En justering av internbudgeten där kulturskolan tillförs 120 tusen kronor i ökat kommunbidrag sker i samband med delårsrapport 2 och i internbudget 2018 (helårseffekt).

Bakgrund

Syftet med El Sistema är att göra musiken till en viktig del av vardagen för såväl elev som för aktuell grundskola. I två tredjedelar av landets kommuner bedriver kulturskolorna undervisning under elevernas ordinarie skoltid. Om en elev exempelvis har lektion i engelska, ger skolans rektor eleven tillåtelse att gå ifrån lektionen under 20 minuter för att öva fiol tillsammans med kulturskolans lärare.

För barn i förskole- och första klass bedrivs undervisningen under skoltid. Detta medför att kulturskolan når maximalt med elever, samtidigt som lärarnas arbetstid utnyttjas optimalt. Undervisningen är avgiftsfri, eftersom El Sistema är obligatoriskt för dessa barn.

Från andra klass sker undervisningen på barnens fritid och en avgift på 300 kronor per termin har tagits ut. Detta gäller ca 200 av de totalt 800 barn som deltar i El Sistema.

I mars 2014 sänktes avgiften för Malmö Kulturskola från 550 kronor till 300 kronor per termin. Avgiftssänkningen har haft en positiv effekt och ökat deltagandet i kulturskolan i stadsdelar, där täckningen tidigare varit låg.

sv