$left
$middle

Publicerad 2017-10-10 14:20

Senast uppdaterad 2017-10-10 15:16

Kulturminister med fokus på Malmö

Alice B med hjälm

Igår var Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, på besök i Malmö för att fördjupa samtalet kring Rörelsernas museum, och satsningen på Form/Design Center i Malmö.

I september tilldelade Regeringen Malmö stad fem miljoner kronor årligen för att arbeta vidare med Rörelsernas museum, ett nytt nationellt demokrati- och migrationsmuseum. Samtidigt presenterade regeringen en satsning på Form/Design Center på 3 miljoner årligen för att utvecklas som mötesplats.

- Idag har vi fördjupat samtalet kring vad ett demokrati- och migrationsmuseum kan vara, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör i Malmö. Vi har dels diskuterat den fortsatta processen kopplat till inriktningen, men också varit och tittat på möjliga platser för den fysiska placeringen, säger Elisabeth Lundgren.

- Vi har också diskuterat satsningen på Form/Design Center och uppdraget som de fått att utveckla mötesplatsen, berättar Elisabeth Lundgren.

Alice Bah Kuhnke & Elisabeth Lundgren

Bakgrund Rörelsernas museum

Den 20 september meddelade regeringen sitt beslut att tilldela Malmö stad fem miljoner kronor i budget för att redan under 2018 gå vidare med arbetet kring Rörelsernas museum. Detta innebär bland annat att en försöksverksamhet nu kan komma igång där idéerna tar fast form genom arrangemang, utställningsprojekt och publika möten. Detta samtidigt som frågor kring var museet ska ligga och hur det ska finansieras utredas.

Ambitionen är ett lokalt förankrat museum med nationellt uppdrag och internationell prägel, och med en hög grad av interaktivitet genom ny teknik. Rörelsernas museum är tänkt att vara en arena för möten, samtal och diskussion, och det finns även planer på ett räddningsarkiv där hotade berättelser och material från utsatta aktörer samlas in och förvaltas.

Alice Bah i möte angående nya museer i Malmö

Bakgrund satsningen på Form/Design Center

Regeringen bedömer att Form/Design Center i Malmö har förutsättningar att utgöra en viktig mötesplats i södra Sverige och att verksamheten därför bör ges ett bidrag för detta ändamål under 2018 – 2020. Under denna period avsätts i budgeten årligen 3 miljoner kronor till Form/Design Center. Det är en del av de satsningar som görs inom ämnet – Arkitektur och gestaltade livsmiljöer.

Form/Design Center Malmö