$left
$middle

Publicerad 2017-10-24 16:03

Senast uppdaterad 2019-10-25 07:52

Tio nya skor på Davidshallsbron

Skor i brons på Davidshallsbron i Malmö.

Nu får Davidshallsbron och minnesmärket Way To Go tio nya par skor.

Tio nya artister har blivit klara för minnemärket Way To Go och har fått sina skor gestaltade i brons på Davidshallsbron i Malmö.

Efter ett beslut från Malmös kulturnämnd har tio artister fått sina skor avgjutna på Davidshallsbron i Malmö. Malmöborna har själva varit med i nomineringsprocessen, och sedan valde kulturnämndens bedömningsgrupp ut tio namn att presentera för nämnden.

– Alla de här artisterna har fyllt Malmös kultur och nöjesliv med sitt konstnärskap. Det minsta vi kan göra nu är att ge deras kulturgärning ett evigt liv i form av ett par skor på Davidshallsbron, sade Elisabeth Lundgren, dåvarande kulturdirektör Malmö Stad.

Artisterna

De tio utvalda artisterna är; Anita Ekberg (1931-2015), Lasse Holmqvist (1930–1996), Jacques Werup (1945–2016), Ebba Lindqvist (1882–1942), Gaby Stenberg (1923–2011), Emy Storm (1925–2014), Ing-Britt Stiber (1936–2003), Olav Gerthel (1915-1981), Kal P Dal (1949 – 1985) och Kristina Kamnert (1942 – 2016).

Konstnären Åsa Maria Bengtsson har precis som tidigare uppdragits att formge bronsskorna.

Way To Go

Minnesmärket Way To Go invigdes 2014 och är placerat på Davidshallsbron i Malmö. Titeln Way To Go syftar på den ”röda mattan” som rent faktiskt är ett gångstråk, men också symboliserar entrén och höjdpunkten i ett liv som artist. Mattans långa sträckning omfamnar bron och får en avslutning i en projektion av samma matta. Sortin, att stiga av scenen, symboliseras av skorna gjutna i brons, som är placerade längs båda sidorna av bron på en upphöjd sockel av grå granit.


sv