$left
$middle

Publicerad 2018-03-05 11:44

Senast uppdaterad 2018-03-05 11:58

Unga i fokus på årets första kulturlunch

Lunvh på Arena 305

"Hur bygger vi arenor för ungas eget skapande?" Det var temat för kulturlunchen som gick av stapeln på Arena 305 den 1 mars. Många aktörer samlades för att diskutera och utbyta erfarenheter om hur vi inluderar barn och unga när vi skapar de aktiviteter vi erbjuder på fritiden.

Många trotsade snön för att samlas över mat och samtal på årets första kulturlunch. Lunchen leddes av moderator Kevin Shakir och kulturförvaltningens nytillträdda kulturdirektör Pernilla Conde Hellman presenterade sina tankar kring arbetet med barn och unga.

Arena 305, Allaktivitetshusen, Konstkupan (IM och Konstfrämjandet), Teater 23, Spelens Hus och STPLN presenterade sina verksamheter och lunchgästerna fick mingla och utbyta erfarenheter, nätverka och dela med sig av framgångar och motgångar.

Det tar tid och kräver kontinuitet att nå ungdomar var något som kom fram i diskussionerna, och det ofta finns brist på kontinuitet i projektbaserade verksamheter. Att visualisera för unga vad de kan göra och vilka ytor som finns tillgängliga för dem är viktigt, men också att lyssna och att involvera hela familjen.

I samtalen blev det tydligt att det finns en stor samarbetsvilja kring hur vi bygger arenor för ungas eget skapande, något som förhoppningsvis ska bli ännu starkare 2018!

Lunch på Arena 305
Lunch Arena 305