$left
$middle

Tyck till och hjälp oss bli bättre!

Vi på Stadsbyggnadskontoret vill bli ännu bättre. Därför vill vi gärna att du framför dina synpunkter på vår verksamhet.

Fråga 1
Jag är:
Fråga 1Fråga 2
Mitt ärende gäller:
Fråga 2
Fråga 3
Betygsätt från 1 – 5 där 1 är lägsta betyget och 5 det högsta
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare när jag behöver det.

Handläggningstiden är rimlig.

Handläggarna är professionella och lätta att känna förtroende för.

Blanketter och informationsmaterial är begripliga.

Beslutet är tydligt och klart för mig.
Fråga 4

Fråga 5
Jag vill få svar * (obligatorisk)
Fråga 5


Du får vara anonym om du vill men vill du ha svar måste du ange dina kontaktuppgifter. Det underlättar också om du berättar vilket ärende det gäller, tex genom att ange diarienummer eller adress.

Mina kontaktuppgifter (frivilligt men om du vill ha svar måste vi kunna kontakta dig):
Så här hanterar Malmö stad dina personuppgifter

Du får gärna vara anonym om du vill när du framför dina synpunkter på vår verksamhet. Skulle det vara så att du vill ha svar på dina synpunkter på vår verksamhet så behöver vi dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig.

Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på www.malmo.se/personuppgifter. Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter fel så kan du anmäla det till Dataskyddsinspektionen.

Senast ändrad: