$left
$middle

Ökat samspel i staden

Städer är platser för möten och upplevelser. Det finns alltid något att vara en del av, både ensam och med andra. Men det rika utbudet gör det också svårt att överblicka och navigera i stadens myller av platser och upplevelser.

Ofta vill vi veta mer om platsen och upplevelsen än att den bara finns. Hur många är där just nu? Är det lämpligt att åka dit med barn? Är det svårt eller enkelt att ta sig dit? Vad finns i närheten? Händer det något särskilt just nu? När platsens tillstånd är okänt chansar vi på att en upplevelse blir som vi förväntar oss – ibland blir det bra, ibland blir det sämre.

Tänk om det var så här i stället

Den smarta infrastrukturen gör det möjligt att enkelt ta del av sammansatt information som hjälper dig att besluta vad du vill göra och hur du vill röra oss i staden. Genom en kombination av information från sensorer och information som människor länkar till platsdata, berikas dina val; stadens myller och mångfald blir enklare att navigera i.

I en möjlig framtid

Tack vare sensorer som samlar in information vet vi mer i förväg: om det är sol på favorituteserveringen, hur trafiksituationen dit kommer vara eller om ljudnivån är hög. Dessutom tipsas du om en pop-upfotoutställning alldeles runt hörnet av någon som befinner sig i närheten. Den smarta infrastrukturen gör det också möjligt för dig som väljer att inte röra dig fysiskt i staden att ta del av upplevelser, till exempel en konsert eller annat evenemang.

Fakta om teknologin som gör det möjligt

En smart infrastruktur bäddar in sensorer som kan känna av och förstå sin omgivning. Sensorerna är kopplade till en kommunikationsinfrastruktur som klarar av realtidshantering och spridning av data. Data som samlas in analyseras, tolkas och sprids vidare till intresserade parter som kan använda den för att göra mer välinformerade val och handlingar.