$left
$middle

Framtidsbilder

Att digitaliseringen av samhället pågår kan vi konstatera, vad det kommer att innebära i framtiden är svårare att sia om. Det som verkar visionärt idag kan vara verklighet strax – och blir kanske historia inom en snar framtid. I de här framtidsbilderna beskrivs hur vardagen i  ett digitaliserat samhälle kanske ser ut.

En aktiv och bred stadsutveckling

(Hör till målet "Stärkt demokrati och öka inkludering.)

Smartare service på dina villkor

(Hör till målet "Mer ändamålsenlig och tillgänglig service".) 

Fler upplevelser och möten

(Hör till målet "Ökat samspel i staden".)

Ökat välbefinnande för minskat behov av vård och omsorg

(Hör till målet "Ökad verkan i samhällsservicen".)

sv