$left
$middle

Stärkt demokrati och ökad inkludering

Staden som fysisk plats utvecklas av och tillsammans med alla som bor och verkar i den.

Malmö stad ansvarar för att utvecklingen sker i dialog med malmöborna, men framtidsbilder och beskrivningar kan upplevas som abstrakta och det kan vara svårt att föreställa sig hur det kommer att kännas att vara i den framtida miljön. Ofta begränsas möjligheterna att bidra med åsikter på olika sätt; material kanske är tids- och platsbundet, eller formerna lockar de som redan har ett specialintresse i stadsutvecklingsfrågor.

Tänk om det var så här i stället

Tänk om fler kunde delta i dialogen kring stadens utveckling? Tänk om även abstrakta idéer och koncept för något som inte finns i den fysiska världen ändå kunde kännas och upplevas? Då skulle det bli enklare för fler att delta i dialogen om stadens utveckling.

I en möjlig framtid

För att uppleva den framtida staden används digitala framtidskikare, antingen genom den egna smarta telefonen eller genom AR-glasögonen ”augmented reality”. På så sätt kan intresserade uppleva och interagera med det förändrade stadsrummet. Åsikter kan nu lämnas i formen av ett förändrat stadsrum, snarare än i textform. Eftersom stadens utveckling kan upplevas innan den tagit form, och dina åsikter omedelbart kan visualiseras och upplevas av andra, kan fler delta i dialogen om hur staden ska utvecklas fysiskt.

Fakta om teknologin som gör det möjligt

Förstärkt verklighet (eller augmented reality, AR) är en direkt eller indirekt livebetraktelse av en fysisk, verklighetstrogen miljö. Den har effekter som förstärks, eller förminskas, av datorgenererade sinnesintryck som ljud, video, grafik eller GPS-data.

Det är relaterat till ett begrepp som kallas mediated reality (medierad verklighet), där en bild av verkligheten ändras av en dator. Tekniken fungerar genom att öka den nuvarande verklighetsuppfattningen till skillnad från virtuell verklighet som ersätter den verkliga världen med en simulerad.