$left
$middle

Smartare service på dina villkor

För många är det svårt att veta var man ska leta och vilka myndigheter man ska kontakta för att få hjälp och stöd. Det kan röra allt från en företagare som vill starta restaurang till en förälder som har ett barn med funktionshinder som behöver insatser från olika huvudmän.

Kontakterna med offentlig sektor blir ofta många och individen bär ett stort ansvar för att hitta rätt och ställa rätt frågor. Många gånger är individens situation unik vilket gör att det inte går att lämna enkla svar – personal inom offentlig sektor får utforska situationen och behovet lika mycket som individen själv. Vissa situationer är mer komplexa än andra och kan upplevas som om de sker på de enskilda myndigheternas villkor.

Tänk om det var så här i stället

Tänk om det var enklare för individen att få reda på vad hen behöver göra, varför och i vilken ordning? Tänk om svaren på vad du som individ behöver göra tog hänsyn till din specifika situation, och att svaret blev detsamma oavsett var du ställde fråga? Tänk om du dessutom kunde ha dialogen när det passar dig, snarare än när det finns lediga tider?

I en möjlig framtid

I en möjlig framtid så finns det smarta digitala assistenter som i en dialog med dig kan reda ut vilket behov du har och vad du vill uppnå. Assistenten kan ställa relevanta frågor och även sammanställa viktigt material som du behöver för att kunna slutföra ditt ärende. Assistenten hjälper dig att reda ut vad du behöver och varför och kan till och med genomföra enklare uppgifter som att ställa samman och skicka in material med ditt godkännande.

Fakta om teknologin som gör det möjligt

Chattbottar är mjukvara som kan svara på frågor, påståenden och interagera med människor på ett sätt som liknar mänsklig konversation. Chattbottar använder sig av teknologier som kontinuerligt förbättrar sin förståelse för mänsklig konversation, för att precisera behovsbilden hos den enskilde. Maskinlärning är en form av artificiell intelligens som innebär att datorn kan lära sig från tidigare erfarenheter och göra förutsägelser som blir mer precisa över tid. Inlärningen sker genom att mjukvaran bygger på flexibla modeller, istället för att följa strikt statiska instruktioner.