$left
$middle

Green Digital Charter

Malmö stad är medlem i Eurocities, en organisation som främjar storstädernas samarbete i Europa. Eurocities har tagit fram en deklaration, Green Digital Charter, som Malmö stad har signerat.

I deklarationen Green Digital Charter förbinder sig Malmö stad och de andra städerna att arbeta tillsammans för att uppnå EU’s klimatmål, genom att:

  • skapa ett samarbetsnätverk mellan städer kring IT och energieffektivitet
  • utveckla fem större pilotprojekt med syfte att minska miljöpåverkan
  • minska koldioxidutsläppen från IT med 30 procent fram till 2020

Green Digital City 2011-2014

Mellan 2011-2014 genomförde Malmö stad ett program som hette Green Digital City. Arbetet har bland annat lett till att cirka 98 procent av den it-utrustning Malmö stad köper via webbshoppen (den majoriteten av it-utrustning och it-tillbehör köps) i dag är miljöklassificerad. Dessutom har inköpskostnaderna minskat med runt 5 miljoner kronor per år. 

Malmö - den gröna it-staden (Techworld IDG)

Grön IT på Malmö stad är Årets Hållbara Projekt 2013 (CIO IDG)

Kontakta oss

sv