Kemikaliesmart vardag

Foto: Tomaz Lundstedt

Dagligen utsätts vi för ett stort antal kroppsfrämmande kemikalier. En del är farliga, andra är ofarliga och en del vet vi inte så mycket om.

Kontakt:

Miljöförvaltningen
Izabella Arwidson
Projektledare
E-post: izabella.arwidson@malmo.se