$left
$middle

Om att nå ut och bli nådd

Många gånger i sociala medier handlar det lika mycket om att kunna bli nådd och vara tillgänglig som det handlar om att nå ut med sitt eget budskap. Sociala medier handlar mycket om att göra sig sökbar och tillgänglig, på rätt plats vid rätt tillfälle.

Vi som människor är reklamtrötta och informationsflödet är stort. Vi duckar gärna för dem som försöker överösa oss med information, och söker hellre själv upp det innehåll vi är intresserade av. Vi förlitar oss mer och mer på våra relationer och nätverk och kommunikationen människor emellan.

Fler lyssnare än producenter

En bra sak att komma ihåg är att det finns betydligt fler “lyssnare” än “producenter” på sociala medier. De flesta är där för att hålla kontakt med vänner och bekanta, och inte nödvändigtvis för att engagera sig.

När du ger ett svar till en person som ställt en fråga på sociala medier, så finns det en stor grupp tysta lyssnare som också är mottagare av ditt svar. Ibland kan det kännas frustrerande att lägga mycket tid på svar till enskilda individer på sociala medier. Men tänk då på att även om det känns som om du har en dialog två personer emellan, så har ni en publik på kanske 8000 personer. Det är viktigt att ha detta i åtanke när du formulerar dina svar. Många gånger kan det vara viktigt att även ge de tysta lyssnarna en röst och ett svar.

Uppmuntra engagemang

Det kan också var bra att försöka uppmuntra och engagera med hjälp av aktiviteter och/eller frågor, eller till exempel uppmana till delning om man vill få spridning på ett inlägg. Det finns en kultur av att vilja hjälpa till i sociala medier.

Ibland är det också bra att motivera med ett fint pris eller ge användarna en anledning att engagera sig, exempelvis känslan av att göra en god insats eller förhoppningen om att kunna göra skillnad.

sv